sanatoriumhelios.skIVF Centrum asistovanej reprodukcie, neplodnos?, gynekológia ivf umelé oplodnenie Martin

sanatoriumhelios.sk Profile

sanatoriumhelios.sk

Title:IVF Centrum asistovanej reprodukcie, neplodnos?, gynekológia ivf umelé oplodnenie Martin

Description:V?aka exkluzívnej licen?nej zmluve s najúspe?nej?ím IVF centrom na svete – austrálskou klinikou Genea, máme k dispozícii najnov?ie postupy a technológie...

Keywords:IVF, Centrum, asistovanej reprodukcie, , neplodnos?, gynekológia, umelé, oplodnenie, Martin

Discover sanatoriumhelios.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

sanatoriumhelios.sk Information

Website / Domain: sanatoriumhelios.sk
Website IP Address: 217.67.31.116
Domain DNS Server: ns2.dnsbackup.net,ns1.dnsbackup.net,ns2.nameserver.sk,ns1.nameserver.sk

sanatoriumhelios.sk Rank

Alexa Rank: 1929027
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sanatoriumhelios.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,478
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue: $532
Yearly Revenue: $6,478
Daily Unique Visitors: 1,633
Monthly Unique Visitors: 48,990
Yearly Unique Visitors: 596,045

sanatoriumhelios.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
IVF 16 0.70%
Centrum 4 0.41%
asistovanej reprodukcie 5 1.70%
neplodnos? 5 0.73%
gynekológia 3 0.48%
umelé 1 0.07%
oplodnenie 3 0.44%
Martin 2 0.18%

sanatoriumhelios.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding,Accept-Encoding
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server nginx
Date Tue, 20 Feb 2018 01:08:41 GMT

sanatoriumhelios.sk Traffic Sources Chart

sanatoriumhelios.sk Alexa Rank History Chart

sanatoriumhelios.sk aleax

sanatoriumhelios.sk Html To Plain Text

IVF Centrum asistovanej reprodukcie, neplodnos?, gynekológia ivf umelé oplodnenie Martin IVF Centrum asistovanej reprodukcie CZ SK EN DE IT Vynimo?nos? V?aka exkluzívnej licen?nej zmluve s najúspe?nej?ím IVF centrom na svete – austrálskou klinikou Genea, máme k dispozícii najnov?ie postupy a technológie... úspe?nos? Va?u cestu za vytú?enym cie?om nepredl?ujeme neefektívnymi metódami, ale od samotného za?iatku sa sna?íme nájs? najú?innej?ie rie?enie priamo pre vás... Kvalita Ako prvy na Slovensku sme za?ali vykonáva? preimplanta?nú genetickú diagnostiku (PGD) na blastocystách. V sú?asnej dobe robíme viaceré mo?né PGD vy?etrenia. Tym zvy?ujeme va?u ?ancu na tehotenstvo a? na 65% pri zavedení jedného embrya. IVF a neplodnos? Ako vybra? to pravé centrum asistovanej reprodukcie Prí?iny neplodnosti Diagnostika neplodnosti Lie?ba neplodnosti Prvá konzultácia Genea (Sydney IVF) IUI, AIUI Asistovaná reprodukcia Na?e vysledky Riziká IVF úhrady pois?ovňou, cenníky Faq IVF a neplodnos? Gynekológia a tehotenstvo Gynekologické ambulancie Opera?ná lie?ba Prenatálna diagnostika Ultrazvuková diagnostika Cenník Darcovstvo Darcovstvo vají?ok Darcovstvo spermií Fotogaléria Fotogaléria Sanatória Helios DISKUSIA Pora?te sa s odborníkom Folikulárna cysta Nezáujem o sex Postup pred KET AKCIE / NOVINKY Aktuálne dianie v Sanatoriu Helios ? úspe?nos? IVF ? Realizujeme genetické vy?etrenie embryí ? Roz?írená ponuka testov spermií ? Stále prijímame novych pacientov prim. MUDr. Pavel Texl Odborny garant MUDr. Peter Krajkovi? Vedúci lekár Mgr. Jana Mikulová Vedúca koordinátorka MUDr. Martina Cu?bová, PhD. Gynekológ MUDr. Katarína Starovecká Gynekológ Mgr. Tatiana Ko?ari??anová Vedúca embryologického laboratória MUDr. Benedikta Svita?ová Anesteziológ Iveta Jamri?ková Vedúca sestra Aktuality 2017-02-15 MACS - magneticky aktivovaná separácia buniek V Sanatóriu Helios ponúkame párom novú metódu vyberu spermií - MACS. Viac Pre?o Sanatorium Helios 1 Skúsenosti Na?a práca je zalo?ená na dlhoro?nych skúsenostiach. Sanatórium Helios vzniklo v roku 2004 a bolo jednym z prvych centier na Slovensku zaoberajúcich sa diagnostikou a lie?bou neplodnosti. 2 Spolupráca V?aka exkluzívnej licen?nej zmluve so spolo?nos?ou Genea máme k dispozícii najnov?ie technológie dlho predtym, ako sa dostanú do komer?ného pou?itia. Z tohto d?vodu získavame ve?ky náskok oproti inym centrám a dávame tym neplodnym párom v???iu ?ancu na úspech sk?r ako ostatní. 3 Bezplatné konzultácie Na rozdiel od inych centier u nás sú v?etky konzultácie s na?imi IVF ?pecialistami (lekármi, embryologi?kami, andrologi?kami ?i koordinátorkami) bezplatné. 4 H?adáme rie?enie Va?u cestu za vytú?enym cie?om nepredl?ujeme neefektívnymi metódami. Od samého za?iatku sa sna?íme nájs? najú?innej?ie rie?enie priamo pre vás. 5 Kvalita Stojíme si za kvalitou stimulácie. Priebeh stimulácie pacientky je u nás d?kladne monitorovany – po?as stimulácie vykonávame minimálne tri kontroly zah?ňajúce ultrazvukové vy?etrenie a odbery krvi pre absolútne presnú kontrolu stimulácie. 6 7 dní v ty?dni Fungujeme 7 dní v ty?dni, odber vají?ok a transfer embryí tak naplánujeme na optimálnu dobu na zachovanie ich kvality – va?a stimulácia nebude pred?asne ukon?ená ani umelo predl?ovaná. 7 Vyber metódy Podrobná analyza kvality spermií nám umo?ňuje vyber metódy optimálnej pre oplodnenie vají?ok (takzvané klasické oplodnenie, ICSI, PISCI, IMSI). 8 Pred??ená kultivácia Iba kvalitná pred??ená kultivácia nám umo?ňuje transfer kvalitnych embryí v ?tádiu blastocyst. 9 Transfer jedného embrya Striktne uskuto?ňujeme transfer jedného embrya. Nebojíme sa zavádza? iba jedno embryo, preto?e si stojíme za kvalitou na?ej stimulácie. Vieme, ?e ?anca na otehotnenie nerastie s po?tom zavedenych embryí, ale s po?tom transferov. 10 Objednanie Na objednanie sa na akéko?vek vy?etrenie, zákrok ?i konzultáciu v Sanatóriu Helios nepotrebujete odporu?enie ani vymenny lístok od svojho o?etrujúceho lekára. Objedna? sa m??ete osobne, telefonicky, e- mailom alebo kontaktnym formulárom, ktory nájdete na tejto stránke. 11 Technológie Nebojíme sa zmrazovania embryí, preto?e vieme, ?e nami pou?ívaná technika zmrazovania embryá nepo?kodzuje. Pri metóde, ktorá sa v sú?asnosti pou?íva na zmrazovanie embryí, neklesla úspe?nos? v tomto roku pod 50%. 12 Metóda mrazenia V?aka dokonalo vyvinutej metóde mrazenia sa skuto?nos?ou stalo to, v ?o mnoho ?udí celé roky iba dúfalo – vieme zamrazi? vají?ka tak, ?e si svoju kvalitu zachovávajú aj po rozmrazení za nieko?ko rokov. 13 Prví na Slovensku Ako prví na Slovensku sme za?ali vykonáva? preimplanta?nú genetickú diagnostiku na 5-6-dennych embryách – blastocystách. V sú?asnosti robíme v?etky mo?né PGD vy?etrenia metódami FISH, aCGH a PCR. V?aka kvalitne vykonanému PGD zvy?ujeme va?u ?ancu na otehotnenie o viac ako 15%. 14 Program darcovstva gamét Máme dlhodobo budovany program darcovstva gamét – vají?ok, spermií aj embryí. V?aka rozsiahlej databáze darcov máme minimálne ?akacie doby. 15 Kvalitná starostlivos? Na?a starostlivos? o vás nekon?í úspe?nym embryotransferom. Radi sa o vás postaráme aj v priebehu tehotenstva – ponúkame r?zne tehotenské vy?etrenia, prenatálnu aj ultrazvukovú diagnostiku a poradňu pre rizikové tehotenstvo. Kontakt Aktuality Mapa stránok Links Partnerské centrá asistovanej reprodukcie Brno, ?eská rebublika Ultrazvuk | Asistovaná reprodukce | Dárcovství | Plastická chirurgia | icsi | Oplodnění | IVF | Neplodnost ? 2006–2015 Sanatorium Helios ? Prehlásenie o prístupnosti ? Mapa stránok ? Vytvorenie firemného webu grafické ?túdio a reklamná agentúra 321 Sanatórium Helios O nás Ná? tím Fotogaléria Príbehy na?ich pacientov Na?i partneri Partnerské centrá Certifikáty Konferencie Pre gynekológov Aktuality úspe?nos? IVF Novinka: realizujeme genetické vy?etrenie embryí Roz?írená ponuka testov spermií Stále prijímame novych pacientov Vo?né pracovné miesta IVF a neplodnos? Ako vybra? to pravé centrum asistovanej reprodukcie Prí?iny neplodnosti Diagnostika neplodnosti Lie?ba neplodnosti Prvá konzultácia Genea (Sydney IVF) IUI, AIUI Asistovaná reprodukcia Na?e vysledky Riziká IVF úhrady pois?ovňou, cenníky Faq IVF a neplodnos? Gynekológia a tehotenstvo Gynekologické ambulancie Opera?ná lie?ba Prenatálna diagnostika Ultrazvuková diagnostika Cenník Darcovstvo Darcovstvo vají?ok Darcovstvo spermií Kontakt Ako sa k nám dostanete Telefonické kontakty Mo?nosti ubytovania a ob?erstvenia kontaktné informácie SANATORIUM HELIOS info. Pou?íváte zastaralou verzi prohlí?e?e Internet Explorer. Je celkem pravděpodobné, ?e se Vám obsah webovych stránek nebude zobrazovat korektně. Doporu?ujeme nainstalovat modernějsí prohlí?e?: Using an outdated version of Internet Explorer. It is quite likely that your website content will not display correctly. We recommend installing a more modern browser: Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome zav?ít × close

sanatoriumhelios.sk Similar Website

Domain WebSite Title
kullapat.com ?????????????????????? ???????????? ????????? ???????????????? ?? ivf
sanatoriumhelios.cz IVF centrum - Asistovaná reprodukce, neplodnost, umělé oplodnění IVF Brno
fertility-ivf.eu Centrum asistované reprodukce v Praze | EUROPE IVF International
ivfkliniken.se IVF-kliniken
ivf.org Cornell IVF
ivflite.org IVF Lite
ivfcostworldwide.com IVF Cost
metroivf.com Metro IVF
ivf-intertrust.com IVF, IVF Treatment, Affordable IVF Abroad at Europes TOP IVF Clinics
myivftreatment.com IVF and me
ivf-infertility.com ivf-infertility.com | Infertility, IVF and more
shivaniivf.com IVF Equipments | IVF Turnkey Projects | IVF Consumabels | IVF Training |IVF Quality Control |ART Eq...
ivfcenterhawaii.com Fertility Institute of Hawaii - IVF Hawaii, Hawaii IVF, IVF clinic Hawaii, IVF Asia, IVF Pacific, E...
gaudiumivfcentre.com IVF Centre in Delhi | IVF Clinic in Delhi | Best IVF Centre Delhi
selectsurrogacyindia.com Low Cost IVF India, IVF Center India, IVF Clinic in India
ivftrainingindia.com IVF training in India, IVF training courses, IVF Training institutes in India
sunflowerhospital.in IVF Center, IVF Treatment, Women's Hospital
bumpivf.com.au Bump IVF | IVF Sydney | Affordable & Convenient